Resmi büyütmek için tıklayınız.

FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI)
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR KURSU
DERS 4: PROF. DR. NEŞE SALTOĞLU'NUN SUNUMUYLA
"HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİFUNGAL TEDAVİ:
AMPİRİK Mİ? PREEMPTİF Mİ?"

Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun dördüncü dersi Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU'nun sunumuyla "Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Tedavi: Ampirik mi? Preemptif mi?".

İNTERAKTİF ("SANAL KEYPAD"Lİ) SUNUM

Konu anlatılırken aralarda konuya dair sizlere sorular yöneltilecek ve siz bilgisayarınızı keypad olarak kullanarak bu soruları yanıtlayacaksınız. Verdiğinizin yanıtın doğru veya yanlış olduğu eğitici tarafından size açıklanacak.
  • Eğitim, sunumun belirli yerlerinde sorulan sorular ile dinleyiciyi de içine alacak şekilde interaktif bir formatta organize edilmiştir.
  • Bu sunumda anlatılan bölümle ilgili bir olgu sunulacak ve devamında olgu ile ilgili bir soru sorulacaktır.
  • Olgu ile ilgili sorulan çoktan seçmeli sorunun yanıtlanması istenecektir.
  • Sonrasında, eğiticinin verdiğiniz yanıtın neden doğru veya neden yanlış olduğuna dair videosuna ulaşabileceksiniz.
  • Böylece sorunun doğru yanıtı beklenmeden öğrenilmiş olacak ve sunumu bu şekilde soru-yanıt şeklinde ilerleyerek tamamlayabileceksiniz.
Bu derse 8 Mart 2017, Çarşamba gününden itibaren www.fungoline.org adresinden 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

FUNGOLİNE projesine;
  • İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org), Ortak Pano'nun sol sütununda yer alan banner aracılığıyla şifresiz olarak katılabilirsiniz.
  • Febril Nötropeni Portalı (www.febrilnotropeni.net)'nda yer alan banner aracılığıyla üye olup katılabilirsiniz.
  • Febril Nötropeni Derneği web sitesi (www.febrilnotropeni.org.tr)'nde yer alan banner aracılığıyla üye olup katılabilirsiniz.
  • FUNGOLİNE (Fungal İnfeksiyonlar Uzaktan Eğitim Programı) (www.fungoline.org)'a üye olup katılabilirsiniz.
  • Pediatri Dünyası (www.pediatridunyasi.org)'nda yer alan banner aracılığıyla şifresiz olarak katılabilirsiniz.
www.fungoline.org