Resmi büyütmek için tıklayınız.

FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI)
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR KURSU
DERS 3: PROF. DR. ESİN ŞENOL'UN SUNUMUYLA
"HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA
ANTİFUNGAL PROFİLAKSİYE GÜNCEL BAKIŞ ve DEĞİŞİMLER"

Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun üçüncü dersi Prof. Dr. Esin ŞENOL'un sunumuyla "Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Profilaksiye Güncel Bakış ve Değişimler".

İNTERAKTİF ("SANAL KEYPAD"Lİ) SUNUM

Konu anlatılırken aralarda konuya dair sizlere sorular yöneltilecek ve siz bilgisayarınızı keypad olarak kullanarak bu soruları yanıtlayacaksınız. Verdiğinizin yanıtın doğru veya yanlış olduğu eğitici tarafından size açıklanacak.
  • Eğitim, sunumun belirli yerlerinde sorulan sorular ile dinleyiciyi de içine alacak şekilde interaktif bir formatta organize edilmiştir.
  • Bu sunumda anlatılan bölümle ilgili bir olgu sunulacak ve devamında olgu ile ilgili bir soru sorulacaktır.
  • Olgu ile ilgili sorulan çoktan seçmeli sorunun yanıtlanması istenecektir.
  • Sonrasında, eğiticinin verdiğiniz yanıtın neden doğru veya neden yanlış olduğuna dair videosuna ulaşabileceksiniz.
  • Böylece sorunun doğru yanıtı beklenmeden öğrenilmiş olacak ve sunumu bu şekilde soru-yanıt şeklinde ilerleyerek tamamlayabileceksiniz.
Bu derse 8 Şubat 2017, Çarşamba gününden itibaren www.fungoline.org adresinden 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

FUNGOLİNE projesine;
  • İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org), Ortak Pano'nun sol sütununda yer alan banner aracılığıyla şifresiz olarak katılabilirsiniz.
  • Febril Nötropeni Portalı (www.febrilnotropeni.net)'nda yer alan banner aracılığıyla üye olup katılabilirsiniz.
  • Febril Nötropeni Derneği web sitesi (www.febrilnotropeni.org.tr)'nde yer alan banner aracılığıyla üye olup katılabilirsiniz.
  • FUNGOLİNE (Fungal İnfeksiyonlar Uzaktan Eğitim Programı) (www.fungoline.org)'a üye olup katılabilirsiniz.
  • Pediatri Dünyası (www.pediatridunyasi.org)'nda yer alan banner aracılığıyla şifresiz olarak katılabilirsiniz.
www.fungoline.org